Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// DİĞERLERİ

Sterilizasyon Üniteleri

Sterilizasyon; yüzey, nesne veya sıvı, gıda (örneğin biyolojik kültür ortamı) içeriğinde mevcut olan tüm yaşam biçimlerini (özellikle mantar, bakteri, spor gibi mikroorganizmalar, Plasmodium, vb. tek hücreli ökaryotik organizmalar) ve belirli bir hücrede bulunan prionlar gibi diğer biyolojik ajanları ortadan kaldıran, öldüren veya etkisiz hale getiren her türlü işlemi ifade eder.

 

Medikal ürünler, buharlı ısı, kuru ısı, radyasyon, etilen oksit gazı, buharlaştırılmış hidrojen peroksit ve diğer sterilizasyon yöntemleri (örneğin, klor dioksit gazı, buharlaştırılmış perasetik asit ve nitrojen dioksit) dahil olmak üzere çeşitli şekillerde sterilize edilir.

 

Etilen oksit sterilizasyonu, üreticilerin medikal ürünlerini güvenle muhafaza etmek için yaygın olarak kullandığı önemli bir sterilizasyon yöntemidir.

ETO Sterilizasyon Üniteleri
ETO Sterilizasyon Üniteleri

EO, nem ve sıcaklığa duyarlı malzemeler hariç, geniş bir yelpazede malzeme uygunluğuna sahiptir.

Buharlı sterilizatörler
Buharlı sterilizatörler

Buharlı sterilizasyon geliştirilen ilk metodlardan biridir ve hala etkinliğini korumaktadır.

Sahra Sterilizatörleri / V90
Sahra Sterilizatörleri / V90

Sterilizasyon ve dekontaminaston hayati öneme sahiptir. V90 zor koşullarda ürünlerin sterilizasyonunun sağlanmasına yardımcı olur.