Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

// DİĞERLERİ

Saha Sterilizatörü / V90

V90 buhar sterilizatörümüz acil durum çözümü olarak geliştirilmiştir. Uluslararası yüksek buhar sterilizasyon standartlarına uygun, en hızlı ve en kolay otoklav sistemidir.

Çoğunlukla sahra hastaneleri ve sağlık merkezlerinin doğal afet, savaş, düşük hijyen, salgın vb. gibi ağır şartlar altında cerrahi aletleri ve medikal ürünleri sterilize etmek için tasarlanmıştır.

Bu ağır kullanım koşullarına yanıt verebilmek için V90 sterilizatör, maksimum dayanıklı ve aynı zamanda kullanımı ve bakımı en kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.

Tamamen manüel olup, elektrik, petrol, gaz ve hatta odun ateşi gibi her türlü güç kaynağını kullanabilir.

121°C ve 134°C sterilizasyon döngüleri (Prion döngüleri) ile en iyi sterilizasyon işlemlerini sağlar.

Tüm ortamlara uyum sağlama yeteneği sayesinde, sahada acil cerrahi ihtiyaçlarını karşılayarak V90 sterilizatörü kullanan birçok STK’nın güvenini kazanmıştır.